Услуги

Adwokat Tarnów

Poland
ul. Gumniska 14, 33-100 Tarnów

date of creation 2009 ©
+48 668 406 938
1 владелец
1 объект

Tarnów kancelaria prawna.

Zawodowy prawnik Robert Starczewski.

Firma Kancelaria Adwokacka - Adwokat Robert Starczewski prowadzi działalność w branży Adwokaci. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Tarnów w województwie małopolskim. Pracownicy Kancelaria Adwokacka - Adwokat Robert Starczewski udzielą Ci szczegółowych informacji na temat profilu działalności firmy, oferowanych produktów i usług.

Skorzystaj z możliwości kontaktu poprzez telefon +48 668 406 938

Liczymy na to, że doświadczenie Pracowników Kancelaria Adwokacka - Adwokat Robert Starczewski w Tarnowie oraz zakres świadczonych usług, pozwolą spełnić Twoje oczekiwania.

Status: Wykonujący zawód, Nr wpisu: KRA/Adw/2649, Data wpisu na listę adwokatów: 22.12.2009

Preferowana praktyka adwokata - Praktyka ogólna.

Law office Tarnów.

Professional lawyer Robert Starczewski.

The company Kancelaria Adwokacka - Advocate Robert Starczewski operates in the field of advocates. Its seat is located in Tarnów, Poland. The employees of Kancelaria Adwokacka - Advocate Robert Starczewski will provide you with detailed information on the company's profile, products and services.

Use the possibility of contact by phone +48 668 406 938

We hope that the experience of the employees of Kancelaria Adwokacka Advocate Robert Starczewski and the scope of services provided will meet your expectations.

Status: Practitioner, Entry number: KRA/Adw/2649, Date entered on the list of attorneys: 22.12.2009

The attorney's preferred practice is general practice.

Адвокатское бюро Tarnów.

Профессиональный юрист Robert Starczewski.

Компания Kancelaria Advokacka - Адвокат Robert Starczewski работает в сфере юриспруденции в Польше. Офис находится в Тарнове в Малопольском воеводстве, Польша. Сотрудники Kancelaria Adwokacka - Advokat Robert Starczewski предоставят вам подробную информацию о профиле компании, продуктах и ​​юридических услугах.

Воспользуйтесь возможностью связи по телефону +48 668 406 938

Мы надеемся, что опыт сотрудников Kancelaria Advokacka Advokat Robert Starczewski и объем предоставляемых услуг оправдают ваши ожидания.

Статус: Praktyk, Номер выписа: KRA/Adw/2649, Дата входа в список адвокатов: 22.12.2009

Общая практика является предпочтительной практикой адвоката.

Advokátní kancelář Tarnów.

Profesionální advokát Robert Starczewski.

Společnost Kancelaria Adwokacka - Adwokat Robert Starczewski působí v oblasti advokátů. Její sídlo se nachází v Tarnów v Malopolském vojvodství, Polsko. Zaměstnanci Kancelaria Adwokacka - Adwokat Robert Starczewski vám poskytnou podrobné informace o profilu společnosti, produktech a službách.

Využijte možnost telefonického kontaktu +48 668 406 938

Doufáme, že zkušenosti zaměstnanců Kancelaria Adwokacka Adwokat Robert Starczewski a rozsah poskytovaných služeb splní Vaše očekávání.

Stav: Praxe, Číslo zápisu: KRA / Adw / 2649, Datum zápisu do seznamu advokátů: 22.12.2009

Preferovaná advokátní praxe – generální praxe.

  • Security

ul. Gumniska 14, 33-100 Tarnów