Cooperation

sinne IC a.s.

Czech Republic
Lužná 716/2, Praha 6

date of creation 1999 ©
+420 267-915-441
2 owner
1 branch
4 employees

Insurance brokerage company sinne IC a.s. was established on August 18, 1999 and is a subsidiary of sinne s.r.o. established 5.5.1992. Our goal is to provide clients with brokerage services at a high professional level and to cooperate with renowned insurance houses.

We want to do things that make sense ...

Web Site - sinne IC a.s.

Pojišťovací makléřská společnost sinne IC a.s. vznikla 18.8.1999 a je dceřinnou společností sinne s.r.o. založenou 5.5.1992. Našim cílem je poskytovat pro klienty makléřské služby na vysoké profesionální úrovni a spolupracovat s renomovanými pojišťovacímy domy.

Chceme se klientem společně zamyslet nad jeho riziky, zjistit, jak riziko vnímá a jaké má potřeby. Pak mu udělat produkt pokud možno na míru. Chceme změnit přístup a filozofii pojištění v této zemi. Naší přidanou hodnotou skutečná je služba klientovi.

Chceme dělat věci, které mají smysl ...

Страховая брокерская компания sinne IC a.s. была основана 18 августа 1999 года и является дочерней компанией sinne s.r.o. открытой 5.5.1992. Наша цель - предоставлять клиентам брокерские услуги на высоком профессиональном уровне и сотрудничать с известными страховыми компаниями.

Мы хотим делать то, что имеет смысл ...

Lužná 716/2, Praha 6