Sell

115 ks prodejních automatů

Czech Republic
198 00 Praha 14-Hloubětín

date of creation 2010 ©
Tel.: +420 773255949
1 owner
1 employees

Prodám 10let fungující výdělečnou firmu. Zavedenou firmu fungující 10 let. Z nedostatku času upadá a je škoda nevyužít obrovský potenciál. Na prodej je 115ks prodejních automatů na balenou zmrzlinu, rozvážkový vůz, web na kontrolu automatů, know-how, ... pomohu zaučit v systému a v doplňování. Není potřeba zaměstnanec...postačí majitel. Cena k jednání. Pořizovací cena 12 mil. Kč. Nyní cena 3.800.000 Kč. Telefon: 773 255 949

10-year working earning business. Established business for 10 years. Due to lack of time it is declining and it is a pity not to use the huge potential. For sale there are 115 vending machines for packaged ice cream, delivery truck, website, website for checking vending machines, know-how, ... I will help you learn in the system and in replenishment. No need for an employee ... the owner suffices. Price to negotiate. Cost of CZK 12 million. Now price 3.800.000 CZK. Telephone: (+420) 773 255 949

Продам 10 лет зарабатывающую фирму. Из-за недостатка времени жалко не использовать отличный потенциал. На продажу 115 автоматов на мороженное, кофе и т.д. Веб для контроля автоматов в котором помогу разобраться. Сотрудники не нужны. Цена к негоциации. Закупочная 12 млн. чешских крон, продаю за 3.8 млн. Телефон: +420 773 255 949

  • Machinery

198 00 Praha 14-Hloubětín