Cooperation

Кормовые добавки, премиксы

Russia
Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-Парковая, д. 37, 2-й этаж, офис 2

date of creation 2006 ©
+7 (499) 464-69-56
1 owner
1 branch

Эффективные кормовые добавки, премиксы для разных целевых групп животных для улучшения производственных показателей. Услуги:

Главная Кормовые добавки Контакт

Effective feed additives, premixes for different target groups of animals to improve production performance. Services:

Home Supply of meat products Contact

Efektivní doplňkové látky v krmivech, premixy pro různé cílové skupiny zvířat ke zlepšení produkční výkonnosti. Služby:

Úvod Doplňkové látky Kontakt

  • Trading

Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-Парковая, д. 37, 2-й этаж, офис 2