Cooperation

Щётка для сосков

Russia
Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-Парковая, д. 37, 2-й этаж, офис 2

date of creation 2006 ©
+7 (499) 464-69-56
1 owner
1 branch

Щетка для сосков FutureCow для обработки вымени и увеличение прибыли на молочной ферме. Гарантия лучшей цены и своевременной доставки.

Чистит, стимулирует, дезинфицирует и сушит в один подход. В результате – чистые и готовые к доению коровы.

Как работает щетка Future Cow?

Щетки Future Cow устанавливаются на трос (или на драглайн) в доильном зале и перемещаются от коровы к корове. Оператор задействует пусковое устройство для запуска вращающейся щетки и подачи раствора. Оператор очищает каждый сосок, затем отпускает пусковое устройство, чтобы остановить подачу раствора.

Главная Как работает щетка Future Cow? Контакт

FutureCow Teat Brush to clean the udder and increase profits on the dairy farm. Best price and on-time delivery guaranteed.

Cleans, stimulates, disinfects and dries in one go. The result is clean and milking cows.

How does the Future Cow brush work?

Future Cow brushes are installed on a cable (or dragline) in the parlor and move from cow to cow. The operator activates the trigger to start the rotating brush and deliver the solution. The operator cleans each nipple, then releases the trigger to stop the solution flow.

Home How does the Future Cow brush work? Contact

FutureCow kartáček na struky k čištění vemene a zvýšení zisku na mléčné farmě. Garantujeme nejlepší cenu a včasné doručení.

Čistí, stimuluje, dezinfikuje a suší jedním tahem. Výsledkem jsou čisté a dojící krávy.

Jak funguje kartáč Future Cow?

Budoucí kartáče pro krávy se instalují na kabel (nebo vlečné lano) v dojírně a pohybují se od krávy ke krávě. Operátor aktivuje spoušť, aby se spustil rotační kartáč a dodal roztok. Operátor vyčistí každou bradavku a poté uvolní spoušť, aby zastavil průtok roztoku.

Úvod Jak funguje kartáč Future Cow? Kontakt

  • Trading

Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-Парковая, д. 37, 2-й этаж, офис 2