Cooperation

Автоматическая ванна для копыт

Russia
Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-Парковая, д. 37, 2-й этаж, офис 2

date of creation 2006 ©
+7 (499) 464-69-56
1 owner
1 branch
Автоматическая ванна для копыт

Решение для здоровья копыт.

Дозирующая система для копытных ванн:

Сводит к минимуму человеческий фактор при смешивании химических веществ для ванн и снижает трудозатраты. Обеспечивает точное дозирование одним нажатием кнопки. Легко программировать и настраивать с учетом особенностей Ваших ферм.

Главная Как работает ванна для копыт AgroChem? Контакт
Automatic hoof bath

Solution for hoof health.

Footbath dosing system:

Minimizes human error when mixing bath chemicals and reduces labor costs. Provides accurate dosing at the touch of a button. Easy to program and customize to suit your farm needs.

Home How does the AgroChem hoof bath work? Contact
Automatická koupel na kopyta

Řešení pro zdraví kopyt.

Systém dávkování do koupele nohou:

Minimalizuje lidskou chybu při míchání koupelových chemikálií a snižuje náklady na pracovní sílu. Poskytuje přesné dávkování stisknutím tlačítka. Snadno se programuje a přizpůsobuje potřebám vaší farmy.

Úvod Jak AgroChem lázeň na kopyta funguje? Kontakt

  • Trading

Россия, 105264, г. Москва, ул. 9-Парковая, д. 37, 2-й этаж, офис 2