ELECOND

ELECOND

ОАО

  • +7 (34147) 4-32-48

Ruská společnost "Elecond" se specializuje především na výrobu kvalitních kondenzátorů (provozní režim od -60°C do +175°C, a doba skladování je až 30 let). Používají modernou technologii, a přitom základní suroviny pro výrobu nakupují především v Německu a Japonsku. Na trhu společnost působí již přes 50 let a právě kvalitními kondenzátory zajišťuje přes 70% ruského trhu, čímž se stala významným hráčem východního bloku. Díky vlastnímu vývojovému centru, jsou schopni vyvíjet a vyrábět kondenzátory pro své zákazníky na základě jimi požadovaných parametrů. V současné době ve firmě pracuje více než 2000 zaměstnanců, a vyrábí okolo 2 900 druhů kondenzátorů, především hliníkových elektrolytických, tantalových, a kondenzátorů s dvojitou elektrickou vrstvou (ionistory) - také známé jako super kondenzátory (až do 3500F). Kondenzátory společnost "Elecond" dodává praktický pro všechny sféry elektronického a elektrotechnického průmyslů, jako například: běžná průmyslová technika, zdravotnictví, obrana, automobilový a železniční průmysl, letectví a vesmír. Mezi odběratele kondenzátorů výroby "Elecond" patří hlavně ruská armáda, a takové společnosti jako "Roskosmos", "Rosatom", "Ruské železnice" a další.

Open Joint Stock Company "ELECOND" is a leading Russian manufacturer of aluminum electrolytic capacitors, tantalum wet-slug capacitors, and tantalum and niobium solid-electrolyte capacitors.

The company is situated in Sarapul, Udmurt Republic - an industrially developed region of Western Ural. Sarapul has favorable transport communications: it has a railway station (Gorky railway) and a river port and is connected to neighboring regional centers, republics and airport of Izhevsk via roads.

More than 1600 enterprises in Russia and CIS countries cooperate with OJSC "ELECOND". Main customers of OJSC "ELECOND" are enterprises of radio-electronics industry, electric power industry, medical devices, telecommunication, railway industry etc. The enterprise has modern technological and production basis, special technologies and technical solutions, its own in-house design and highly qualified specialists in Special Design Offices and Technical services.

Development of new types of aluminum electrolytic capacitors for power electronics with rigid given characteristics

Development of the oxide electrolytic wet-slug capacitors that meet the requirements of modern international standards and satisfy all regulated standards of operating conditions.

Creation of new types of surface-mount multi-anode solid-oxide tantalum capacitors with ultra-low ESR. Products can be used for special-purpose equipment and general purpose industrial applications.

Открытое акционерное общество "Элеконд" является ведущим российским предприятием по производству алюминиевых оксидно-электролитических, танталовых объёмно-пористых, танталовых и ниобиевых оксидно-полупроводниковых конденсаторов.

Предприятие находится в городе Сарапуле Удмуртской республики, в одном из промышленно развитых районов Западного Урала. Имеет удобное транспортное сообщение. Через г. Сарапул проходит Горьковская железная дорога, есть речной порт. Город связан сетью автомобильных дорог с соседними областными центрами, республиками, аэропортом города Ижевска.

С ОАО "Элеконд" связано более 1600 предприятий России и стран СНГ. Основными заказчиками продукции ОАО "ЭЛЕКОНД" являются предприятия радиоэлектроники, энергетики, медицинской техники, связи, предприятия обеспечения железной дороги и т.д. Предприятие располагает современной технологической и производственной базой, оригинальными технологиями и техническими решениями, имеет собственные разработки конденсаторов, штат высококвалифицированных специалистов в СКБ и технических службах.

Разработка новых типов оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов для силовой электроники с "жестко" заданными характеристиками.

Конструирование оксидно-электролитических конденсаторов с объёмно-пористым анодом, соответствующих по функциональным требованиям современным международным стандартам и удовлетворяющих всем регламентированным стандартам условиям эксплуатации в составе аппаратуры объектов общепромышленного применения.

Создание новых типов оксидно-полупроводниковых танталовых конденсаторов с мультианодом и сверхнизким ЭПС для поверхностного монтажа. Изделия могут использоваться для техники специального назначения и общепромышленного применения.

ELECOND - Offers

Contract price
Cooperation

ELECOND

3, Kalinin Str., Sarapul, Udmurt Republic, Russia

  • 1
  • 1
  • MOD_SPPROPERTY_PROPERTIES_SQFT 1963 ©

ELECOND - Offers Map